Novosti

Glavni koncerti povodom Dana škole će se održati

KONCERT UČENIKA, 22. svibnja 2018. god. - MALA DVORANA HRVATSKOG GLAZBENOG ZAVODA, Gundulićeva 6 u 17:00 sati

KONCERT UČITELJA, 23.svibnja 2018. god. - VELIKA DVORANA HRVATSKOG GLAZBENOG ZAVODA, Gundulićeva 6 u 20:00 sati

KONCERT UČENIKA, 24. svibnja 2018. god. - VELIKA DVORANA HRVATSKOG GLAZBENOG ZAVODA, Gundulićeva 6 u 20:00 sati