Dokumenti škole

Školski odbor je na svojoj 24. sjednici od 05. listopada 2023. god. na prijedlog ravnatelja usvojio Godišnji plan i program Škole i Školski kurikulum OGŠ Rudolfa Matza.

Oba dokumenta nalaze se u privitku.