Dokumenti škole

Školski odbor je na svojoj 43 sjednici od 5. listopada 2020. god. na prijedlog ravnatelja usvojio Godišnji plan i program Škole i Školski kurikulum OGŠ Rudolfa Matza.

Oba dokumenta nalaze se u prilogu.